Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do ngày pháp luậtISO 9001-2008bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luật
Thống kê truy cập
Xây dựng Đảng - Chính quyền

Bài viết: Đảng bộ Ninh Lộc lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2019

Bài viết: Đảng bộ Ninh Lộc lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2019

Trong không khí tưng bừng phấn khởi chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh tròn 90 mùa xuân, mừng Xuân Canh Tý năm 2020, mừng quê hương đất nước ngày càng đổi mới. Cán bộ và nhân dân Ninh Lộc rất phấn khởi, tự hào với những thành tích đạt được trong năm 2019. Coi đây là đòn bẩy, là hành trang, tiền đề bước sang một năm mới đầy hứa hẹn.

Nhìn lại năm 2019 vừa qua, mặc dù gặp không ít khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ của mình. Song nhờ sự lãnh đạo của Thị ủy Ninh Hòa, Đảng bộ đã nêu cao tinh thần đoàn kết, vận dụng sáng tạo, linh hoạt Nghị quyết của trên vào điều kiện thực tế của địa phương. Xây dựng Nghị quyết, đề ra các biện pháp, giải pháp và chương trình phù hợp. Lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể, cổ vũ động viên khích lệ mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nên đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Sản xuất nông nghiệp, thương mại-dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp phát triển khá, tăng trưởng ổn định. Tạo điều kiện cho nông dân phát triển kinh tế, chuyển đổi cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu, tổng đàn gia súc 2.248 con chủ yếu là trâu, bò, heo. Tổng đàn gia cầm 45.795 con. Về thủy sản: nhân dân đã thả nuôi 859ha. Tổng sản lượng nuôi trồng và đánh bắt được 1.125 tấn đạt 112,5%so với kế hoạch. Bên cạnh phát triển nông nghiệp, ngành lâm nghiệp được quan tâm chú trọng. Triển khai phương án PCCC rừng, chăm sóc, khoanh nuôi tái sinh và bảo vệ rừng, lập kế hoạch và trồng cây phân tán. Hoạt động dịch vụ và các ngành nghề khác được duy trì, phát triển ổn định, góp phần giải quyết việc làm tại chổ và tăng thu ngân sách cho Nhà nước.Tổng thu ngân sách được 11 tỷ, 114 triệu, 452 ngàn đồng đạt 100,48% kế hoạch. Tổng chi ngân sách 10 tỷ, 625 triệu, 483 ngàn đồng đạt 96,06% kế hoạch. Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi và phúc lợi công cộng theo tiêu chí nông thôn mới 1,1 tỷ đồng. Vận động nhân dân 300m2 đất và tháo dỡ hàng rào, vật kiến trúc. Công tác quy hoạch, quản lý sử dụng đất và bảo vệ tài nguyên môi trường, thanh tra tư pháp, tiếp dân có nhiều tiến bộ. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, thông tin tuyên truyền có nhiều nổ lực cố gắng. Công tác giáo dục, chính sách, an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được chú trọng. Ngoài chi trả các chế độ theo quy định, các đối tượng chính sách và hộ nghèo, người già cô đơn, trẻ em khuyết tật còn được cán bộ đến thăm hỏi tặng quà trong dịp lễ tết. Thực hiện tốt công tác hỗ trợ trên 6,75 tấn gạo cho các hộ khó khăn trong dịp tết. Vận động nhân dân đóng góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 22,49 triệu đồng, quỹ “Vì người nghéo” 27,1 tiệu đồng.Xây dựng 2 nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí hổ trợ 96 triệu đồng.. Đào tạo nghề miễn phí cho 250 lao động và giới thiệu tạo việc làm cho 330 lao động.số hộ nghèo của xã 41 hộ (giảm 44,6% so với năm 2018) và 138 hộ cận nghèo. Tăng cường bảo vệ đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội. Nhân dân yên tâm phấn khởi, tích cực tham gia xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới. Kết quả cuối năm 2019, Ninh Lộc có có 08/08 thôn đạt thôn văn hóa, 2091/2137 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 97,8%. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được ổn định và nâng lên. Nét đẹp văn hóa truyền thống được giữ gìn và phát huy, các hủ tục lạc hậu từng bước được đẩy lùi.  

Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, Đảng bộ Ninh Lộc luôn coi trọng công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Ban chấp hành Đảng ủy luôn duy trì chế độ sinh hoạt, học tập, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp cho đảng viên, cán bộ công chức lao động và nhân dân. Lãnh đạo chính quyền, mặt trận, các đoàn thể thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ theo phương thức hoạt động của mình, đổi mới nội dung và hình thức hoạt động có hiệu quả cao. Lãnh đạo tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Hội Liên hiệp thanh niên và bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2019-2024 thành công tốt đẹp. Xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2023. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức cánh mạng cho cán bộ đảng viên và nhân dân. Phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận thống nhất cao về nhận thức chính trị tư tưởng và hành động thực tiễn. Tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa rộng. Năm qua, Đảng bộ đã triển khai học tập Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề: “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện nghiêm quy định 47 về “Quy định những điều đảng viên không được làm” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong đảng và phản biện của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội theo Quyết định số 217 và 218 của Bộ Chính trị. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sức chiến đấu của đảng. Kịp thời đấu tranh phê bình, ngăn chặn, phòng ngừa, chỉnh đốn và khắc phục những vi phạm, sai trái đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cũng cố, kiện toàn Khối vận Đảng ủy, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và các tổ dân vận ở thôn. Công tác tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và chính sách cán bộ được quan tâm chú trọng. Các chi bộ trực thuộc quan tâm đến phát triển đảng viên.đã cử 01 đ/c tham gia lớp Trung cấp lý luận Chính trị-hành chính, 02 đảng viên đi học lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, 08 quần chúng ưu tú đi học lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng,Công tác chính trị tư tưởng của Đảng bộ được tiếp tục củng cố và đổi mới về nội dung, phương thức; công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội kịp thời. Qua phân tích đánh giá chất lượng cuối năm, có 12/12 chi bộ xếp loại tốt, trong đó có 02 chi bộ xếp loại xuất sắc. Có có 09 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 106 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, 16 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm tư cách. Các ban ngành, đoàn thể đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phấn khởi với những thành tích đạt được trong năm qua, trong không khí thi đua sôi nổi, tích cực đón chào năm mới 2020, dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội XII của Trung ương Đảng, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Với hành trang khí thế mới, mừng Đảng quang vinh 90 mùa Xuân, mừng Xuân Canh Tý, cán bộ, đảng viên và nhân dân Ninh Lộc luôn tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, xây dựng cuộc sống mới, đang ngày đêm ra sức nổ lực hăng say học tập, lao động sản xuất kinh doanh, đoàn kết một lòng, đùm bọc gắn bó keo sơn tình làng nghĩa xóm, cùng chia bùi sẻ ngọt. Tạo niềm tin, sức bật mới, phấn khởi, quyết tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội. Đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc, bình đẳng bác ái. Xây dựng quê hương Ninh Lộc đẹp về văn hóa, giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về an ninh quốc phòng./.

 

                                                                                                                                     Quốc Huy – Ninh Lộc

Họ tên*
Email*
Bình luận*
chung tay CCHCBầu cửDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá cán bộ, công chức, viên chứcĐánh giá tổ chức, công dân, doanh nghiệpEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo
đường dây nónghồ sơ mức độ 3Cổng dịch vụ công quốc gia

9/28/2021 8:17:47 AM

Thiết kế website
 
 
^ Về đầu trang