Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do ngày pháp luậtISO 9001-2008Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtCổng dịch vụ công quốc gia
Thống kê truy cập
THỐNG KÊ, BÁO CÁO

Báo cáo dân số năm 2017

Báo cáo dân số năm 2017
ỦY BAN NHÂN DÂN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  XÃ NINH LỘC     Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
 
   
 
                     Số:        /BC-UBND     Ninh Lộc, ngày      tháng 3 năm 2018
               
BÁO CÁO 
 DÂN SỐ CUỐI NĂM
SỐ TRẺ EM MỚI SINH, SỐ NGƯỜI CHẾT TRONG NĂM
Năm 2017
              Người
STT Đơn vị Dân số thời điểm 31/12/2017 Số trẻ mới sinh trong năm Số người chết trong năm
Tổng số TĐ: nữ Tổng số TĐ: nữ Tổng số TĐ: nữ
A B 1 2 3 4 5 6
  Tổng số 8,362 4,727 123 61 44 21
1 Thôn Ninh Đức 527 276 14 7 3 1
2 Thôn Lệ Cam 260 128 4 2 2 1
3 Thôn Vạn Khê 976 560 11 4 4 3
4 Thôn Tân Khê 317 165 2 1 3 1
5 Thôn Tân Thủy 1,383 944 25 12 8 3
6 Thôn Tam Ích 1,254 667 19 8 7 3
7 Thôn Mỹ Lợi 1,574 853 19 13 6 5
8 Thôn Phong Thạnh 2,071 1,134 29 14 11 4
               
             
            TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Nơi nhận:          
 - Chi cục Thống kê;        
  - Lưu.              
               
Họ tên*
Email*
Bình luận*
chung tay CCHCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so 1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo
đường dây nónghồ sơ mức độ 3Tra cuu tinh trang giai quyet TTHC

6/4/2020 3:42:11 PM

 
 
Thiết kế website
 
 
 
 
 
^ Về đầu trang