Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do ngày pháp luậtISO 9001-2008Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtCổng dịch vụ công quốc gia
Thống kê truy cập
THỐNG KÊ, BÁO CÁO

Báo cáo dân số ước đến ngày 31/12/2018

Báo cáo dân số ước đến ngày 31/12/2018
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ NINH LỘC Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
 
 
Số:………./BC-UBND          Ninh Lộc, ngày ….. tháng 6 năm 2018
BÁO CÁO
ƯỚC  SỐ HỘ,  DÂN SỐ CÓ ĐẾN 31/12/2018
CHIA THEO GIỚI TÍNH
          Người
STT Ñôn vò Số hộ
(hộ)
Dân số thời điểm
 31/12/2018
Chia ra
Nam Nữ
  Tổng số 2,192 8,556 4,511 4,045
1 Thôn Ninh Đức 127 533 282 251
2 Thôn Lệ Cam 62 267 135 132
3 Thôn Vạn Khê 264 993 491 502
4 Thôn Tân Khê 79 329 167 162
5 Thôn Tân Thủy 340 1,415 725 690
6 Thôn Tam Ích 339 1,322 671 651
7 Thôn Mỹ Lợi 453 1,610 942 668
8 Thôn Phong Thạnh 528 2,087 1,098 989
           
         
Nơi nhận:   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 - Chi cục Thống kê;      
  - Lưu:VT.          
Họ tên*
Email*
Bình luận*
chung tay CCHCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so 1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo
đường dây nónghồ sơ mức độ 3Tra cuu tinh trang giai quyet TTHC

6/4/2020 2:12:27 PM

 
 
 
Thiết kế website      
^ Về đầu trang