Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do ngày pháp luậtISO 9001-2008Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtCổng dịch vụ công quốc gia
Thống kê truy cập
THỐNG KÊ, BÁO CÁO

Báo cáo kinh tế-xã hội năm 2017

Báo cáo kinh tế-xã hội năm 2017

UỶ BAN NHÂN DÂN       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    XÃ NINH LỘC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       
   

 

Số:188/BC-UBND                  Ninh Lộc, ngày 14 tháng 11  năm 2017

 

BÁO CÁO

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2017

và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

 

 
 

 

      Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 được thông qua tại kỳ họp HĐND xã lần thứ XII, khóa II, UBND xã đã xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, các chỉ tiêu kinh tế- xã hội năm 2017, đã đạt được được những kết quả sau:

I.TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤPHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI  NĂM 2017

1.Về nông – lâm – thuỷ sản :

 Về trồng trọt:Năm 2017, toàn xã gieo trồng 564,5 ha. Trong đó diện tích trồng lúa là  522 ha (tăng 74,5 ha so với cùng kỳ), diện tích trồng cây màu: 42,5 ha (tăng 21,5ha cùng kỳ), chủ yếu là trồng khoai sáp, các loại họ đậu, dưa hấu.

 Lúa vụ đông - xuân đã gieo trồng và thu hoạch được 166ha, năng suất bình quân đạt 55 tạ/ha, sản lượng đạt 913 tấn, lúa vụ hè thu đã thu hoạch xong diện tích 187ha, năng suất bình quân đạt 50tạ/ha, sản lượng đạt935 tấn, lúa vụ mùa đã gieo trồng được 169ha, ước sản lượng đạt được 760 tấn. Tổng sản lượng thóc năm 2017 được 2608tấn đạt 103,49% so với chỉ tiêu UBND thị xã và Nghị quyết HĐND xã giao (2608 tấn/2520 tấn), sản lượng  các loại hoa màu thu đạt khoảng 230 tấn.

         Về chăn nuôi : tình hình dịch bệnh trên đàn gia cầm không có phát sinh. Công tác phòng chống dịch trên đàn gia súc và gia cầm luôn được xã quan tâm, đã tổ chức 02 đợt tiêm văc xin cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn xã. Hiện nay, tổng đàn trâu có 133con, đàn bò683con, đàn heo có 564 con, gia cầm: 12.030con

 Về lâm nghiệp: tiếp tục chăm sóc và tu bổ rừng trồng các năm trước; triển khai kế hoạch bảo về và phát triển rừng; xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng. Tuần tra 17 lượt tại các điểm nóng về khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép. Đã phát hiện và đập phá 05 hầm than, tiêu hủy 500kg than, thu giữ 21 táp gỗ các loại, thu giữ 650kg than

          Lập danh sách trồng cây phân tán 2017 tuy nhiên chưa thực hiện trồng được nguyen nhân không có cây giống.

      Về thuỷ sản:  Trong năm, nhân dân đã thả nuôi 400ha tôm thẻ chân trắng, 70ha tôm sú và 45ha nuôi hỗn hợp ( lũy kế theo các vụ). Sản lượng đánh bắt và nuôi trồng năm đạt 1050tấn, đạt 105% so với kế hoạch (1050 tấn/1000 tấn)

          * Về nông thôn mới: Tiếp tục thực hiện các tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đã nhận và chi trả tiền hỗ trợ các diện tích bị thiệt hại trong vụ 12/2016 với số tiền 207 triệu hỗ trợ cho 511 hộ bị ảnh hưởng. Kiện toàn nhân sự Hợp tác xã, củng cố hoạt động và thực hiện chuyển đổi phương thức hoạt động  của Hợp tác xã nông nghiệp Ninh Lộc; Phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức Hội thảo đầu bờ cây bưởi da xanh tại thôn Mỹ Lợi có 40 nông dân tham gia; Tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa lần thứ VII (2016 - 2017) với đề tài Nuôi cá Mú xen canh và cá Chim vây vàng trong ao đất (tại thôn Lệ Cam) ; Tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm Khoai sáp ruột vàng tại Phiên chợ Nông sản thị xã; Phối hợp với Công ty TNHH XD Thành Danh đẩy nhanh tiến độ thi công mở rộng mương khơi thông hệ thống cung cấp nguồn nước nuôi trồng thủy sản của dự án CRSD; Kiện toàn lại Ban phát triển các thôn. Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn xã. Đầu năm 2017, xã đăng ký thực hiện đạt các tiêu chí; Quy hoạch, Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (Chợ) và hộ nghèo, tuy nhiên tiêu chí Quy hoạch và tiêu chí Cơ sở hạ tầng nông thôn chưa đạt nguyên nhân là chưa được phân bổ nguồn vốn để tiến hành cắm mốc quy hoạch, chưa có vốn để đầu tư chợ theo đúng tiêu chuẩn.Đến cuối năm, xã đạt 10/19 tiêu chí:Thủy lợi; Điện; Trường học; Thông tin và truyền thông; Hộ nghèo; Lao động có việc làm; Văn hóa; Y tế,  Môi trường và an toàn thực phẩm; quốc phòng an ninh)

2. Về thu – chi ngân sách:

          Tổng thu trong năm (tính luôn phần thu chuyển nguồn 1.073 triệu) ước đạt 8.699 đạt 100% kế hoạch thị xã và nghị quyết HĐND xã giao. Cụ thể: các khoản thu 100% ( không tính phần thu chuyển nguồn 1.073 triệu) ước đạt 1.318 triệu đạt 100%, các khoản thu phân chia theo tỷ lệ được 325 triệu đạt 100%, thu bổ sung từ ngân sách cấp trên được 5.983 triệu đạt 100%.

          Tổng chi ước đạt 8.264 triệu đạt 95%, trong đó 2 khoản chi chủ yếu: chi thường xuyên ước đạt 5.706 triêu đạt 95%, chi đầu tư XDCB ước đạt 2.205 triệu đạt 100%.

3. Đầu tư xây dựng:

Đã nghiệm thu đưa vào sử dụng 02 tuyến bê tông nông thôn: tuyến đường từ Trường Tiểu học đến mương Hòn Một (Mỹ Lợi) dài 290,34m, kinh phí đầu tư 984,7 triệu đồng, tuyến đường từ Trạm kiểm lâm đến nhà ông Thanh (Mỹ lợi) chiều dài 468m, kinh phí 942triệu đồng; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và dự kiến hoàn thành việc xây dựng công trình BTNT đường từ nhà ông Đường đến Trường Bơi, công trình BTXM đoạn từ giáp đường bê tông đến hồ chứa nước Sở Quan, đường vào trung tâm hành chính xã vào cuối năm.

4.Công tác tài nguyên và môi trường

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các nguồn tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường. Kiểm tra thực địa về tình hình khai thác cát trái phép ở Phong Thạnh, xử lý vi phạm hành chính 03 trường hợp  (ông Nguyễn Trí,  bà Trịnh Thị Lăng, ông Lê Văn Tuấn) về hành vi khai thác cát trái phép, phạt tiền 7.000.000đ,  phạt tiền 3.000.000đ đối với ông Dương Văn Lắm (Tân khê) về hành vi lấn chiếm đất công, buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu ( ông Lắm chưa thực hiện khôi phục lại hiện trạng).

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng môi trường như Giờ Trái đất năm 2017, Ngày đại dương thế giới, Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, ra quân dọn vệ sinh ở 03 thôn biển, duy trì thực hiện thu gom rác thải tập trung tại các thôn trên địa bàn xã.

Hướng dẫn và lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 105 thửa, cụ thể về đất ở đã thực hiện được 1,6ha đạt 228,57% chỉ tiêu giao (1,6ha/0,7ha), đất sản xuất được được 13,9ha đạt 426,38% chỉ tiêu giao (13,9ha/3,26ha), đất rừng được 225.942m2 (đất này không giao chỉ tiêu).

Tổ chức họp lấy ý kiến khu dân cư thôn Ninh Đức về việc rào đóng đường ngang thôn Ninh Đức, kết quả Nhân dân thôn Ninh Đức không thống nhất với chủ trương rào đóng đường ngang, UBND xã đã báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của thị xã. Giải quyết xong 01 đơn kiến nghị của ông Ngô Trần Nam. Phối hợp kiểm tra hiện trạng 02 trường hợp tranh chấp đất của ông Dương Văn Nghĩa với bà Lê Thị Tuyết Thanh (chồng là ông Dương Văn Nghi) thôn Phong Thạnh; Bà Phan Thị Mới với ông Lê Văn Tam thôn Vạn Khê. Kiểm tra và tháo dỡ công trình xây dựng trái phép của hộ ông Trần Văn Tâm- thôn Tân Thủy.

5. Về giáo dục:

Kết thúc năm học 2016-2017, số học sinh lên lớp của Trường tiểu học là 624/626  học sinh đạt 99,68%. Trường THCS Lê Thánh Tông số học sinh lên lớp là 558/571 học sinh, đạt tỷ lệ 97,72%, học sinh tốt nghiệp THCS 137/137 học sinh đạt 100%. Trường Mẫu giáo có 251 cháu, đạt danh hiệu Bé ngoan cuối năm  có 175 cháu đạt  69,72%.

- Đối với công tác phổ cập:  thực hiện xóa mù chữ: 01/01 học viên đạt 100%  (01/01hv), sau xóa mù: 04/01 học viên đạt 400% kế hoạch, phổ cập trung học cơ sở đã mở lớp 7: với 16/4 học viên đạt 400% kế hoạch.

          Năm học 2017-2018: Trường Mẫu giáo có 267 cháu ra lớp Trường tiểu học có 631 học sinh, trẻ vào lớp 1 có 134 trẻ, Trường Lê Thánh Tông có 553 học sinh.

6.Về văn hoá – thông tinvà thể thao:

Đài truyền thanh đã xây dựng 300 CTTS, trong đó tập trung tuyên truyền cổ động các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, cũng như nhiệm vụ chính trị của địa phương đến tận người dân như: Chiến dịch truyền thông SKSS, KHHGĐ, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo,nông thôn mới, cải cách hành chính,  tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Gửi tin cộng tác với Đài phát thanh thị xã 10 tin.

          Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức đêm văn nghệ gây quỹ “ Thắp sáng ước mơ”    Tổ chức lễ phát động ngày chạy Olympic vào ngày 26/3 tại sân vận động xã hơn 750 người tham gia; kế hoạch và tổ chức giao lưu, tọa đàm, nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3. Tham gia hội thi Di sản văn hóa tại thị xã; Phối hợp với Mặt trận triển khai cho các ban vận động thôn văn hóa mở sổ đăng ký GĐVH, kiện toàn Ban chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Triển khai thực hiện Kế hoạch Phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2017. Qua bình xét có 1967 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 8/8 thôn đạt thôn văn hóa.

          Phối hợp với đội kiểm tra liên ngành kiểm tra dịch vụ văn hóa 04 điểm kinh doanh Internet trên địa bàn xã , trong đó: lập biên bản cảnh cáo 01 trường hợp tại cở sở kinh doanh Internet ở thôn Mỹ Lợi, nhắc nhở 02 trường hợp dịch vụ Internet ở thôn Tam Ích.

Trang trí cờ hoa, băng rol tại các cổng chào, các thôn và cơ quan trong các ngày lễ, các ngày kỷ niệm. Thực hiện 70 câu khẩu hiệu phục vụ công tác tuyên tuyền.

          Tổ chức thành công đại hội TDTT xã lần thứ V với 07 môn thi đấu, tham gia 09 các giải thể thao do thị xã tổ chức. Kết quả đạt được 17 huy chương các loại.

7. Về y tế:  

Tập trung triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác y tế dự phòng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, tăng cường công tác phòng chống các bệnh truyền nhiễm. Tổ chức 03 đợt diệt lăng quăng bọ gậy, 02 đợt phun thuốc diệt muỗi, tuyên truyền nhắc nhở người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng, tổ chức 01 đợt kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm ở 102 cơ sở kinh danh ăn uống trên địa bàn xã.

Trong năm, đã thực hiện khám và chăm sóc cho 10.073 lượt  người.  Dịch bệnh có 10 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 14 trường hợp mắc tay chân miệng. Tiêm chủng đủ liều cho 148/150 trẻ, đạt kế hoạch thị xã giao (98,67%/95%). Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ trên địa bàn đến cuối năm là 4,40%, tỷ suất sinh năm 2017 là 0,1%o.

8. Về an sinh xã hội :

Thực hiện tốt các chế độ chính sách, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội. Toàn xã có 312 đối tượng BTXH, các đối tượng này đều được hưởng các chế độ chính sách theo quy định như: được cấp BHYT, tiền trợ cấp xã hội, mai táng phí, hỗ trợ tiền điện.

Tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm và kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, thăm và tặng quà cho đối tượng chính sách.

Thực hiện kế hoạch giảm nghèo năm 2017, UBND xã đã tổ chức 08 đợt kiểm tra công tác giảm nghèo ở 08 thôn, tín chấp cho 05hộ nghèo và 04 họ cận nghèo được vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội với số tiền 170 triệu. Phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa xây dựng 01 nhà đại đoàn kết cho hộ bà Phạm Thi Chét- thôn Tân Thủy với số tiền hỗ trợ là 10triệu đồng

Phối hợp với Công ty JVNET tổ chức tư vấn việc làm đi xuất khẩu lao động. Thực hiện cấp 368/382 thẻ BHYT cho người nghèo, 147/150 thẻ BHYT cho người cận nghèo các năm, 109/118 thẻ BHYT cho người cận nghèo năm 2017. Các trường hợp còn lại không cấp thẻ BHYT do đã tham gia các loại đối tượng BHYT khác như trẻ em, BTXH.

Năm 2017, đã thực hiện giảm nghèo  được 50 hộ đạt 100% kế hoạch thị xã giao, phối hợp với các Công ty, xí nghiệp tạo việc làm mới cho 91 lao động, đạt 130%. Thực hiện bình xét hộ nghèo năm 2018.

Kiểm tra việc thực hiện dự án “Bê cái giống” của Quỹ Thiện Tâm, tổng đàn bò của dự án hiện nay là 18 con đang phát triển tốt.

Xây dựng và triển khai đề án “Phòng ngừa và ứng phó bạo lực trên cơ sở bình đẳng giới giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn đến 2030; kế hoạch hoạt động về bình đẳng giới giai đoạn 2017-2020.

Phối hợp với các đơn vị, tổ chức từ thiện hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại trong cơn bão số 12, tổ chức thăm và cứu trợ kịp thời cho nhân dân sau mưa bão.

Công tác trẻ em được thực hiện tốt, 100% trẻ dưới 06 tuổi được cấp thẻ BHYT. UBND xã luôn quan tâm, tạo điều kiện chăm lo cho trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tặng quà cho 12 trẻ khuyết tật, hội khuyến học đã tặng 120 phần quà cho trẻ em nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn nhân ngày Quốc tế thiếu nhi. Tổ chức tư vấn cộng đồng tại thôn Phong Thạnh và Mỹ Lợi về Luật trẻ em và Luật phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em.

9. Về công tác tổ chức bộ máy- xây dựng chính quyền, cải cách hành chính và tư pháp:    

Công tác xây dựng chính quyền tiếp tục được tăng cường và hoàn thiện; kịp  thời kiện toàn các hội đồng, các ban chỉ đạo. Ban hành các văn bản điều hành  và chỉ đạo cán bộ, công chức và người lao động cơ quan tập trung thực hiện phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và ngân sách xã năm 2017. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các công trình xây dựng cơ bản của địa phương; Chỉ đạo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; chỉ đạo công tác xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo tuyên truyền và tổ chức các hoạt động nhân các ngày lễ. Tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, khuyến cáo người dân phòng ngừa với trộm cắp, cướp giật.

Đã lập danh sách người hoạt động không chuyên trách năm 2017 và đã được thị xã phê duyệt; lập hồ sơ trợ cấp thôi việc cho 07 người ( đã chi trả 05 trường hợp, đang chờ thị xã duyệt 02 trường hợp), lập hồ sơ đề nghị thôi việc cho 01 công chức Tài chính – kế toán và chuyển 01 cán bộ chuyên trách sang công chức Tài chính- kế toán.  Luân chuyển và tiếp nhận 01 công chức Địa chính-NN-XD&MT theo quyết định của UBND thị xã.

Tổ chức tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016 và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017. Làm việc với đoàn giám sát HĐND thị xã về công tác cải cách hành chính và công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, làm việc với đoàn thanh tra diện rộng về công tác phòng chống tham nhũng.

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, thường xuyên cập nhật phần mềm quản lý ISO, thực hiện tác nghiệp dữ liệu trên phần mềm, niêm yết công khai các thủ tục hành chính, phí và lệ phí tại trụ sở UBND và cổng thông tin điện tử xã. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến, đã có 79 hồ sơ đăng ký nộp trực tuyến, đã tiếp nhận 2.569 hồ sơ, đã giải quyết 2.533 hồ sơ đạt 98,60% (trong đó trước hạn là 1489 hồ sơ đạt 58,78%, đúng hạn được 992 hồ sơ đạt 39,16%, trễ hạn 52 hồ sơ đạt 2,05%. Tổ chức 01 cuộc tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017,  qua đó đã chỉ đạo cho các công chức, người lao động có liên quan khắc phục những việc còn hạn chế, tăng lượng hồ sơ sớm hẹn và giảm hồ sơ trễ hẹn, đồng thời tích cực tuyên truyền vận động tổ chức, công dân nộp hồ sơ mức độ 3.

Tiếp tục triển khai thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017. Tổ chức hội nghị tập huấn hòa giải cơ sở. Thực hiện 09 Ngày pháp luật, tổ chức 02 hội nghị giới thiệu văn bản luật  và tuyên truyền trên đài truyền thanh 150 lượt. Chỉ đạo cán bộ, công chức, người lao động thường xuyên cập nhật văn bản mới trong việc thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc hàng ngày .

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định. Thực  hiện tiếp dân 6 lượt với 06 người, tiếp nhận và xử lý  06 đơn; Nội dung chủ yếu là tranh chấp đất đai; UBND xã giải quyết xong  06 đơn.

UBND xã chủ động kiểm tra, đôn đốc các bộ phận làm việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành. Thực hiện tốt công tác đăng ký và quản lý hộ tịch. Trong năm  đã thực hiện đăng ký khai sinh cho 230 trường hợp, khai tử 65 trường hợp, kết hôn60 trường hợp. Thực hiện tốt công tác chứng thực. Trong năm đã thu phí từ hộ tịch và chứng thực được 33.604.000đồng.             

10. Về an ninh:

          Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong năm tiếp tục được giữ vững; tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm tra bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nhất là trong các dịp ngày kỷ niệm, ngày lễ. Trong năm đã xảy ra 09 vụ (giảm 06 vụ so với cùng kỳ), trong đó: đánh nhau: 04 vụ, hủy hoại tài sản công dân: 01 vụ, trộm cắp: 03 vụ, xâm hại sức khỏe người khác: 01 vụ. Ban công an đã giải quyết xong 05 vụ, chuyển công an thị xã 04 vụ. Giáo dục tại xã theo Nghị định 111 cho 02 đối tượng. Xử phạt VPHC 06 đối tượng với tổng số tiền là 5.360.000đ, đã thu được 4.610.00đ (01 đối tượng chưa thực hiện). Tai nạn giao thông xảy ra 07 vụ làm chết 03 người.

          Tuần tra kiểm soát hơn 43 lượt trên địa bàn xã, thường xuyên khuyến cáo nhân dân nâng cao cảnh giác về phương thức, thủ đoạn của bọn trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, nhắc nhở 04 trường hợp về tạm trú; Đã tổ chức mời gọi hỏi, răn đe, giáo dục các đối tượng tù về và thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật.

11. Công tác quân sự :

Phát lệnh gọi nhập ngũ cho 18/18 thanh niên, tiến hành động viên, gặp mặt,  tặng quà thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ mỗi suất 500.000 đồng. Tổ chức giao quân đảm bảo đúng thời gian quy định, có 16/16 thanh niên, đạt 100%, đăng ký tuổi 17 có 84/84 thanh niên đạt 100%;  Tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương năm 2017. Thăm và tặng quà chiến sỹ mới tại Trung đoàn 95-Sư đoàn 2. Thực hiện công tác luân phiên và phát triển dân quân đúng quy định; cử lực lượng tham gia đầy đủ các đợt huấn luyện dân quân. Tiếp tục thực hiện tốt các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 2018.

*Đánh giá chung:  Ngay từ đầu năm, UBND đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch chỉ tiêu nhà nước, Nghị quyết của Đảng bộ xã, Nghị quyết HĐND xã, ban hành Chương trình công tác năm 2017 của UBND xã. Triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả đáng kể. Tình hình sản xuất nông nghiệp và thủy sản được triển khai theo kế hoạch sản xuất, thời tiết có phần thuận lợi cho sản xuất, năng suất các vụ đạt khá cao. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được đẩy mạnh; Giáo dục được quan tâm thực hiện có hiệu quả, tỷ lệ học sinh ra lớp và tốt nghiệp đạt tỷ lệ cao. Công tác an sinh xã hội được triển khai tích cực, nhất là việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Công tác thông tin, tuyên truyền đạt kết quả tốt; hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao được tổ chức với nhiều hình thức phong phú. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được quan tâm chỉ đạo.Lĩnh vực cải cách hành chính tiếp tục thực hiện có hiệu quả, mang lại sự thuận tiện cho các tổ chức, cá nhân đến liên hệ giải quyết công việc. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Giao quân đạt chỉ tiêu kế hoạch. Tuy nhiên tình hình kinh tế- xã hội vẫn còn một số vấn đề đáng quan tâm, cần có biện pháp để chỉ đạo, khắc phục trong thời gian tới:

- Tình  hình giá cả sản phẩm nông nghiệp (lúa, bò, heo) giảm đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân.

          - Chất lượng hoạt động điều hành của Hợp tác xã còn trì trệ, không hiệu quả, chưa đổi mới.

- Công tác vận động thu đóng góp cơ sở hạ tầng trong nhân dân đạt thấp, Hội đồng thu nợ chưa phát huy được vai trò của mình

- Công tác quản lý đất đai, quản lý tài nguyên có lúc chưa chặt chẽ, tình hình khai thác đất, cát trái phép, sử dụng đất sai mục đích vẫn còn diễn ra, công tác kiểm kê lấn chiếm đất dọc Quốc lộ 1A chưa được thực hiện.

II.PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2018:

         1.Về Nông - lâm - ngư nghiệp :

         Chủ động nguồn nước ứng phó với tình hình tình tiết bất lợi, có kế hoạch xây dựng lịch thời vụ các vụ lúa phù hợp. Khuyến khích nhân dân lựa chọn những giống lúa tốt, thích hợp với đất đai thổ nhưỡng của địa phương; chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho năng suất, sản lượng và giá cả thị trường cao.

         - Phát triển các đàn gia súc gia cầm, tuyên truyền vận động nhân dân chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, phun thuốc, sát trùng tiêu độc vệ sinh chuồng trại.

         - Trong nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản: Xây dựng lịch thời vụ sản xuất nuôi trồng chung trên toàn xã, khuyến khích nhân dân lựa chọn những mô hình nuôi mới thích hợp. Phối hợp với trung tâm khuyến nông, khuyến ngư, cơ quan quan trắc để kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản

         - Đẩy mạnh các biện pháp bảo vệ và phát triển rừng đầu nguồn, chăm sóc các diện tích rừng trồng, các diện tích trồng cây phân tán, nâng cao tỷ lệ độ che phủ rừng. Phối hợp với Trạm kiểm lâm, Hạt kiểm lâm xử lý các hành vi vi phạm trong bảo vệ và phát triển rừng

         * Chương trình Nông thôn mới: Phấn đấu thực hiện thành công 03 tiêu chí là Quy hoạch, Chợ.

     2.Về xây dựng cơ bản: Đầu tư03 tuyến đường: Công trình BTXM đoạn đường từ nhà ông Sáu đến nhà ông Thạnh (thôn Phong Thạnh); Công trình BTXM đoạn đường từ mương Quán đến mương Bà Ba (thôn Phong Thạnh); Công trình đường giao thông nông thôn đoạn từ giáp BTXM đến nhà ông Chút (thôn Tân Khê)

         3. Quản lý đất đai - tài nguyên môi trường :

         Quản lý chặt chẽ quy hoạch sử dụng đất, kiểm kê xử lý các trường hợp lấn chiếm đất dọc Quốc lộ 1A. Tập trungcông tác lập hồ sơ cấp GCNQSDĐ cho dân.

         Trong công tác môi trường: Duy trì việc thu gom rác thải tập trung; vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường. Kiên quyết xử lý các hoạt động gây ô nhiễm môi trường, xâm hại các nguồn tài nguyên.

         4. Thu chi ngân sách : Đẩy mạnh thu các khoản thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ. Sử dụng hiệu quả các nguồn vốn cấp trên và đóng góp của nhân dân để thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn. Đổi mới phương thức thu, chi ngân sách đảm bảo đúng mục đích, có hiệu quả, tiết kiệm chống lãng phí. Phát động các đợt thu ngân sách và đưa vào chỉ tiêu thi đua của các thôn.

         5. Văn hóa - xã hội :    

- Chú trọng công tác phổ cập,đẩy mạnh hơn nữa chất lượng của Hội khuyến học, Trung tâm học tập cộng đồng

         - Tăng cường công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân về các chủ trương, chính sách, pháp luật dân số, tăng cường phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm. Tăng cường vận đông nhân dân tham gia bảo hiểm y tế toàn dân, phấn đấu tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn đạt 87%.

         - Đẩy mạnh việc tuyên truyền sâu rộng đến người dân những chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và những quy định của địa phương trên hệ thống phát thanh để người dân hiểu và thực hiện tốt tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

         - Thực hiện có hiệu quả phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", nâng cao chất lượng họat động của các Ban vận động, các câu lạc bộ . Tăng cường kiểm tra, quản lý các dịch vụ văn hóa. Tổ chức các họat động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ở địa phương, tham gia đầy đủ các phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT của cấp trên.

         - Thực hiện tốt chính sách đối với người có công, chăm lo các đối tượng chính sách, chú trọng công tác xóa đói giảm nghèo. Quan tâm đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

         6. Công tác Quốc phòng an ninh :

         Tiếp tục thực hiện đề cao cảnh giác, chống mọi âm ưu diễn biến hòa bình; chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao chất lượng họat động của Hội đồng bảo vệ an ninh.Đảm bảo công tác trực SSCĐ, trực bảo vệ cơ quan, thường xuyên mở các đợt tuần tra, kiểm soát trên địa bàn.Quản lý chặt chẽ nhân hộ khẩu, các loại đối tượng. Thực hiện tốt công tác liên tịch với các ban ngành đoàn thể liên quan trong việc tuyên truyền, vận động và phối hợp giải quyết các vụ vi phạm.

         Đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng toàn dân. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn thanh niên nhập ngũ 2018, đảm bảo giao quân đạt chỉ tiêu. Đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, công tác hậu phương quân đội. Quản lý chặt chẽ thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, nắm chắc số lượng dự bị động viên ….

         7. Công tác tư pháp, nội chính :Tiếp tục triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật , xây dựng nội dung phổ biến pháp luật sát với thực tế, nhu cầu thực tiễn, phù hợp với đối tượng tuyên truyền, chú trọng nội dung được liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân và cộng đồng xã hội quan tâm. Chấn chỉnh trật tự, kỷ cương, kỷ luật ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực đất đai, đầu tư công. Nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết KNTC theo đúng pháp luật.

         Củng cố bộ máy chính quyền, thực hiện tác phong gương mẫu, hiệu quả làm việc, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, thực hiện phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí các phương tiện làm việc cơ quan. Thực hiện nghiêm túc chế độ làm việc, nội quy cơ quan, thực hiện giờ nào việc ấy. Xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch vững mạnh.

         Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của UBND xã Ninh Lộc./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

- UBND TX(b/c;)                                                                                                                                                 KT.CHỦ TỊCH              

- Đảng ủy;                                                                                                                                                          PHÓ CHỦ TỊCH

- MT các đoàn thể

- các ban ngành

- Lưu: VT.                                                       

                            

                                                                            

                                                                                      

                                                                                                                                                                           Nguyễn Ngọc Luận

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
chung tay CCHCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so 1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo
đường dây nónghồ sơ mức độ 3Tra cuu tinh trang giai quyet TTHC

6/4/2020 2:16:59 PM

 
 
 
Thiết kế website       
^ Về đầu trang