Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do ngày pháp luậtISO 9001-2008bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luật
Thống kê truy cập

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thành lập Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 1

Thành lập Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 2

Thành lập Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 2

Thành lập Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 1

Thành lập Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 1

Tin: Ninh Lộc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tin: Ninh Lộc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Báo cáo tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã Ninh Lộc

Báo cáo tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã Ninh Lộc

Thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND xã Ninh Lộc nhiệm kỳ 2021-2026 ở đơn vị bầu cử số 01,02,03,04,05,06 trên địa bàn xã Ninh Lộc

Thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND xã Ninh Lộc nhiệm kỳ 2021-2026 ở đơn vị bầu cử số 01,02,03,04,05,06 trên địa bàn xã Ninh Lộc

Nghị quyết ấn định và công bố số lượng đơn vị bầu cử,danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã Ninh Lộc nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 02/3/2021, Ủy ban bầu cử xã đã ban hành Nghị quyết số 13/QD-UBBC về ấn định và công bố số lượng đơn vị bầu cử,danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã Ninh Lộc nhiệm kỳ 2021-2026

Ủy ban bầu cử xã Ninh Lộc kiện toàn, thay thế thành viên Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 02/3/2021, Ủy ban bầu cử xã Ninh Lộc kiện toàn, thay thế thành viên Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, theo đó ông Trịnh văn Trí-Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch UBBC làm Trưởng Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thay cho bà Nguyễn Thị Thanhh Thảo, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng

Phân công thành viên Ủy ban bầu cử xã Ninh Lộc

Phân công thành viên Ủy ban bầu cử xã Ninh Lộc. Ủy ban bầu cử xã Ninh Lộc có 11 thành viên do Chủ tịch UBND xã Ninh Lộc Trịnh Văn Trí làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử, 03 Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử và 07 Ủy viên. Ủy ban bầu cử xã đã phân công nhiệm vụ các thành viên UBBC và phụ trách địa bàn các thôn

Ủy ban bầu cử xã Ninh Lộc ban hành Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã NInh Lộc nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 06/02/2021, Ủy ban bầu cử xã Ninh Lộc ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBBC về triển khai công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã NInh Lộc nhiệm kỳ 2021-2026. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức vào Chủ nhật ngày 23/5/2021. Đây là sự kiện chính trị to lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cả nước nói chung và của thị xã nói riêng. Cuộc bầu cử là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân để lựa chọn, bầu ra được những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
chung tay CCHCBầu cửDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá cán bộ, công chức, viên chứcĐánh giá tổ chức, công dân, doanh nghiệpEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo
đường dây nónghồ sơ mức độ 3Cổng dịch vụ công quốc gia

3/30/2023 3:40:41 PM

^ Về đầu trang