Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do ngày pháp luậtISO 9001-2008bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luật
Thống kê truy cập

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Danh mục TTHC xã Ninh Lộc đến ngày 30/7/2022

Danh mục TTHC xã Ninh Lộc đến ngày 30/7/2022

Danh mục TTHC xã Ninh Lộc đến ngày 30/7/2022
BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021 - 2030

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021 - 2030

Ngày 15/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.
Tin bài cải cách hành chính tháng 6/2022

Tin bài cải cách hành chính tháng 6/2022

Công cuộc Cải cách Hành chính của Ninh Lộc đã trải qua các giai đoạn và bước đầu đạt được những thành tựu nhất định. Chương trình Tổng thể Cải cách Hành chính công ở Việt Nam đã xác định rõ 6 lĩnh vực cải cách là cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngủ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính; đồng thời định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách và xác định các giải pháp thực hiện nhằm bảo đảm thắng lợi công cuộc cải cách
Tin bài cải cách hành chính tháng 05/2022

Tin bài cải cách hành chính tháng 05/2022

Tin bài cải cách hành chính tháng 05/2022
Uỷ ban nhân dân xã Ninh Lộc: Tăng cường công tác cải cách hành chính năm 2022.

Uỷ ban nhân dân xã Ninh Lộc: Tăng cường công tác cải cách hành chính năm 2022.

Thực hiện Quyết định số 112/QĐ – UBND, ngày 21/01/2022 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2022.

BÀI TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Tiếp tục xây dựng bộ máy hành chính xã Ninh Lộc dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ Nhân dân trên cơ sở những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Về danh mục thủ tục hành chính cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến phí, thực hiện bưu chính công ích

Ngày 02/3/2022, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 632/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, thực hiện bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

UBND xã Ninh Lộc: Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

UBND xã Ninh Lộc: Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

Bài tuyên truyền cải cách hành chính

Bài tuyên truyền cải cách hành chính

Tin: UBND xã Ninh Lộc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Cải cách hành chính năm 2021, quán triệt Chương trình Cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 và triển khai Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022

Tin: UBND xã Ninh Lộc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Cải cách hành chính năm 2021, quán triệt Chương trình Cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 và triển khai Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022
chung tay CCHCBầu cửDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá cán bộ, công chức, viên chứcĐánh giá tổ chức, công dân, doanh nghiệpEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo
đường dây nónghồ sơ mức độ 3Cổng dịch vụ công quốc gia

3/30/2023 3:42:47 PM

^ Về đầu trang