Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do ngày pháp luậtISO 9001-2008bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luật
Thống kê truy cập
Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 15/3/2021 đến ngày 20/3/2021

Lịch công tác tuần từ ngày 15/3/2021 đến ngày 20/3/2021
Lịch công tác tuần từ ngày 15/3/2021 đến ngày 20/3/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   XÃ NINH LỘC                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

       
   
 

LỊCH LÀM VIỆC

của Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và các đoàn thể

 (Từ ngày 15/3 đến 20/3/2021)

 

 
 
 

Thời gian

Nội dung

 

Thành phần

Địa điểm

Theo dõi và ghi biên bản

Thứ Hai, ngày 15/3/2021

 

 

 

07:00

Chào cờ đầu tuần

Toàn thể CBCC, KCT

Hội trường

 

08:00

Họp Ban Thường vụ đảng ủy

đ/c Quân, Thảo, Trí, Cơ, Hải

Phòng họp

đ/c Nhung

08:00

Ngân hàng chính sách xã hội giao dịch thường kỳ

đ/c Trí và các đoàn thể

Hội trường

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 16/3/2021

 

 

 

08:00

Hội nghị hiệp thương lần 2

TT HĐND, UBBC, MTTQVN, các tổ chức thành viên Mặt trận

Phòng họp

Mặt trận

14:00

Họp thống nhất các khu vực bỏ phiếu bầu cử trên địa bàn xã

Đại diện BCĐ bầu cử, TT HĐND, UBND, BTT MT, cán bộ phụ trách địa bàn

Phòng họp

đ/c Vân

Thứ Tư, ngày17/3/2021

 

 

 

08:00

Trung tâm phát triển quỹ đất làm việc với các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án đường dây điện

đ/c Trí, Ân, các hộ dân

Hội trường

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 18/3/2021

 

 

 

08:00

Dự tổng kết công tác khuyến học năm 2020 và nhiệm vụ 2021

đ/c Cơ

Phòng GD&ĐT

 

 

Dự Hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2020

đ/c Trí

Hội trường A thị xã

 

14:00

Dự Hội nghị triển khai kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2021

đ/c Trí, Ân

Hội trường A thị xã

 

Thứ Sáu, ngày 19/3/2021

 

 

 

08:00

Giao ban quý I

Đại diện TT ĐU, TTHĐND, TTMTTQVN, UBND, các cán bộ, công chức, không chuyên trách thuôc khối UB, các thôn

Hội trường

đ/c Vân

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 20/3/2021

 

 

 

08:00

Làm việc ngày thứ Bảy

đ/c Cơ và một cửa

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                 * Dự kiến thời gian đến:

 

-24/3: Họp Ban chấp hành đảng bộ xã

-26/3: Hội nghị tổng kết công tác CCHC 2020

-Thường trực Đảng ủy;                                                                                                                                                          

- Thường trực HĐND, UBND;                                                                                                                              -

- UBMTTQVN và các đoàn thể;

-VPĐU, VP UBND;                                                              

 

 

Ngày, tháng

Nội dung

Địa điểm

Thứ hai

15/3

- 7h: TT. HĐND, lãnh đạo UBND, CBCC các cơ quan, đơn vị chào cờ đầu tuần

Sân cờ UBND t/xã

- 10h: đ/c Hải làm việc với Kiểm toán Nhà nước KV VIII về triển khai kiểm toán chuyên đề việc quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn thị xã Ninh Hòa (mời thủ trưởng các phòng: TNMT, QLĐT, TCKH, VP cùng dự)

P/họp 1

- 14h: đ/c Hải họp nghe P.TNMT báo cáo kết quả kiểm tra hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc giao đất để xây dựng nhà ở cho công dân tại xã Ninh An (mời các đơn vị: Thanh tra, Tư pháp, UBND xã Ninh An cùng dự)

P/họp 1

Thứ ba

16/3

 

- 8h: đ/c Thạnh họp Ban chỉ đạo và tổ giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Nghị định 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ (các thành viên BCĐ và TGV theo Quyết định số 127/QĐ-UBND của UBND thị xã)

P/họp 2

- 7h: đ/c Hải dự họp nghe Sở Công thương báo cáo dự thảo Đề án quy hoạch điện VIII của Bộ Công thương

P/họp 2 – UBND tỉnh

- 9h: đ/c Liêm làm việc với với Sở Văn hóa và Thể thao về công tác tổ chức các hoạt động thể dục thể trong năm 2021 trên địa bàn thị xã (mời các đơn vị: VHTT, TCKH, TTVH-TT&TT, UBND các xã, phường)

P/họp 1

- 14h: CT và các PCT.UBND, TT. HĐND họp thông qua dự thảo các nội dung chuẩn bị trình Hội nghị Thị ủy và kỳ họp HĐND thị xã về các Chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm giai đoạn 2021 – 2025, triển khai Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển Khu kinh tế Vân Phong giai đoạn 2021 – 2025 và đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2021 (mời thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, Công an, Ban CHQS, Chi cục Thống kê, Kho bạc, Chi cục thuế, Bảo hiểm xã hội, Ngân hàng CSXH, 2 Ban HĐND)

P/họp 1

Thứ tư

17/3

- 8h: CT và các PCT.UBND, TT. HĐND (tiếp tục) họp thông qua dự thảo các nội dung chuẩn bị trình Hội nghị Thị ủy và kỳ họp HĐND thị xã về các Chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm giai đoạn 2021 – 2025, triển khai Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển Khu kinh tế Vân Phong giai đoạn 2021 – 2025 và đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2021 (mời thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, Công an, Ban CHQS, Chi cục Thống kê, Kho bạc, Chi cục thuế, Bảo hiểm xã hội, Ngân hàng CSXH, 2 Ban HĐND)

P/họp 1

- 8h: đ/c Liêm, đ/c Thúy họp giao ban tuần Thị ủy

HT/Thị ủy

- 14h: đ/c Thạnh đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (giao Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung)

Các xã, phường

Thứ năm

18/3

 

- 8h: đ/c Thạnh, đ/c Thúy dự Hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2020 (giao Công an thị xã chuẩn bị nội dung)

HT/A

- 8h: đ/c Liêm dự Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính tỉnh năm 2020, triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

HT/UBND tỉnh

- 14h: đ/c Thạnh đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (giao Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung)

Các xã, phường

- 14h: đ/c Hải họp tổ tư vấn đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2020; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh năm 2021

P.TKQT/ UBND tỉnh

- 14h: đ/c Liêm, đ/c Thúy dự Hội nghị triển khai kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2021 (giao Hạt Kiểm lâm chuẩn bị nội dung)

HT/A

Thứ sáu

19/3

 

- 8h: đ/c Thạnh, đ/c Liêm họp nghe Phòng GD&ĐT báo cáo việc xây dựng quy hoạch cán bộ quản lý ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021 – 2025 (mời Phòng Nội vụ cùng dự)

P/họp 2

- 14h: đ/c Hải dư họp nghe các sở, ngành báo cáo tình hình thực hiện các dự án lưới điện giải tỏa công suất Nhà máy Nhiệt điện Vân Phong và một số dự án trên địa bàn tỉnh

P/họp 3 – UBND tỉnh

- 14h: đ/c Liêm họp Hội đồng kỷ luật (các TV HĐ theo quyết định số 136/QĐ-CT.UBND)

P/họp 2

 

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
chung tay CCHCBầu cửDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá cán bộ, công chức, viên chứcĐánh giá tổ chức, công dân, doanh nghiệpEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo
đường dây nónghồ sơ mức độ 3Cổng dịch vụ công quốc gia

4/23/2021 3:24:11 AM

^ Về đầu trang