Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do ngày pháp luậtISO 9001-2008Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Chương trình, Kế hoạch, Văn bản CCHC

Thông báo kết luận cuộc họp đánh giá tình hình tiếp nhận và trả kết quả của Bộ phận một cửa xã tháng 01/2019

Thông báo kết luận cuộc họp đánh giá tình hình tiếp nhận và trả kết quả của Bộ phận một cửa xã tháng 01/2019

THÔNG BÁO

Kết luận cuộc họp đánh giá tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa xã tháng 01/2019

 

 
 

 

 

 

Ngày  25 /01/2019, tại Phòng họp UBND xã Ninh Lộc, đồng chí Trịnh Văn Trí -Chủ tịch UBND xã chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Ninh Lộc  tháng 01 năm 2019. Tham dự cuộc họp có các cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách trực tiếp tham gia tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử xã.

Sau khi nghe công chức phụ trách Cải cách hành chính báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Ninh Lộc tháng 01 năm 2019 và các ý kiến thảo luận trong cuộc họp.

Đồng chí Trịnh Văn Trí  kết luận như sau:

1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01 năm 2019

- Trong tháng 1 Bộ phận TN và TKQ tiếp nhận 110 hồ sơ, đã giải quyết 105 hồ sơ (95,45%), trong đó sớm hẹn 102 hồ sơ (97,14%), trễ hẹn 02 hồ sơ (2,86%), đang giải quyết 5 hồ sơ (4,55%).

- Tác phong, lề lối tại bộ phận TN và TKQ có nhiều chuyển biến, trong tháng không có phản ánh, kiến nghị nào của tổ chức, công dân.

- Một số mặt hạn chế:

Vẫn còn tình trạng hồ sơ trễ hẹn trên phần mềm một cửa, tuy nhiên 02 hồ sơ trễ hẹn thuộc trách nhiệm của Văn phòng đăng ký đất đai thị xã và cơ quan bảo hiểm xã hội thị xã đối với hồ sơ liên thông.

2. Các nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới:

- Giao đồng chí Uyên (Văn phòng-thống kê) báo cáo tình hình phối hợp giải quyết hồ sơ dẫn đến 02 hồ sơ trễ hẹn (lỗi do Văn phòng đăng ký đất đai và cơ quan BHXH thị xã) về Văn phòng HĐND&UBND thị xã; đồng thời tiếp tục những hồ sơ sắp đến hẹn thuộc trách nhiệm phối hợp giải quyết của các cơ quan, đơn vị khác để liên hệ, gọi điện thoại nhắc họ giải quyết, tránh tình trạng trễ hẹn.

- Đ/c Hào (Văn hóa-xã hội) sau khi người dân nộp hồ sơ xác định mức độ khuyết tật, nhanh chóng họp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật để có cơ sở làm trợ cấp xã hội kịp thời cho đối tượng.

- Các cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục ứng dụng tốt phần mềm một cửa điện tử và phần mềm quản lý văn bản E-office.

            3. Giao cán bộ, công chức có liên quan thực hiện tốt các nội dung đã triển khai nói trên; công chức phụ trách công tác CCHC theo dõi, đôn đốc. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu có khó khăn vướng mắc kịp thời phản ảnh đến lãnh đạo UBND xã  giải quyết./.

Họ tên*
Email*
Bình luận*
chung tay CCHCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so 1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo
đường dây nónghồ sơ mức độ 3

1/30/2020 4:11:29 AM

^ Về đầu trang