Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do ngày pháp luậtISO 9001-2008bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luật
Thống kê truy cập
Tài liệu tuyên truyền

Tiến tới Đại hội Đác các cấp

Tiến tới Đại hội Đác các cấp

LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ HUYỆN NINH HÒA (1930 - 2010)

 

Tập 1

Lời giới thiệu

Phần mở đầu

PHẦN THỨ NHẤT

CUỘC VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM HUYỆN NINH HOÀ VÀ CUỘC ĐẤU TRANH CÁCH MẠNG TIẾN TỚI GIÀNH CHÍNH QUYỀN  (1930-1945)

Chương I -  Cuộc vận động thành lập Đảng bộ Đảng cộng sản Việt Nam huyện Ninh Hoà

Chương II - Cuộc biểu tình ngày 16 - 7 - 1930 ở Ninh Hòa và cuộc đấu tranh phục hồi phong trào cách mạng 1931 - 1935

Chương III -  Phong trào vận động dân chủ, chống phản động Phát xít và chiến tranh đòi tự do, hòa bình (1936 - 1939)                       

Chương IV - Đảng bộ lãnh đạo nhân dân trong huyện tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền (1940 - 1945)                    

PHẦN THỨ HAI

ĐẢNG BỘ NINH HÒA TRONG THỜI KỲ CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945 – 1954)

Chương V - Xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân chuẩn bị kháng chiến (8/1945 - 1/1946)

Chương VI - Năm đầu cuộc kháng chiến (23.10.1945 - 12.1946)

Chương VII - Toàn quốc kháng chiến. Ninh Hòa đẩy mạnh chiến tranh du kích góp phần đánh bại chiến lược đánh nhanh, thắng nhanh của Pháp (1947 - 12.1949)

Chương VIII - Chống chính sách bình định. Tích cực bám dân, khôi phục cơ sở, phát triển phong trào (1950 - 1952)

Chương IX - Chống chính sách bình định. Phối hợp đánh bại cuộc hành quân Át-lăng của địch. Giải phóng vùng nông thôn huyện góp phần trong chiến dịch Điên Biên Phủ (1953 - 7.1954)

PHẦN THỨ BA

ĐẢNG BỘ NINH HÒA TRONG THỜI KỲ CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC (1954 - 1975)

Chương X - Cuộc đấu tranh giữ gìn lực lượng cách mạng

Chương XI - Cách mạng chuyển sang thế tiến công, phong trào Đồng Khởi đánh bại chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của Mỹ (1960 - 1965)

Chương XII - Đương đầu với chiến lược "chiến tranh cục bộ" của đế quốc Mỹ - cuộc tiến công Tết Mậu thân 1968

Chương XIII - Cùng toàn tỉnh và cả nước đánh bại chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" của đế quốc Mỹ (1969 - 1972)

Chương XIV- Cuộc chiến đấu tiến tới giải phóng huyện (1.1973 - 4.1975)

PHẦN KẾT LUẬN

 

Tập 2

Lời giới thiệu

PHẦN THỨ NHẤT

ĐẢNG BỘ HUYỆN NINH HÒA LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU SAU NGÀY GIẢI PHÓNG (4/1975 - 8/1986)

Chương I – Đảng bộ huyện Ninh Hòa lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định tình hình sau ngày giải phóng (4/1975 – 10/1975)

Chương II – Thành lập Đảng bộ huyện Khánh Ninh lãnh đạo phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội và cải tạo Xã hội chủ nghĩa (11/1975 – 3/1979)

Chương III – Đảng bộ lãnh đạo đổi mới bước đầu cơ chế quản lý kinh tế, thúc đẩy kinh tế - văn hóa, xã hội phát triển (4/1979 – 12/1982)

Chương IV – Coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, từng bước xây dựng huyện có cơ cấu kinh tế nông – công nghiệp (1/1983 – 8/1986)

PHẦN THỨ HAI

ĐẢNG BỘ HUYỆN NINH HÒA LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG (9/1986 - 2010)

Chương V – Đổi mới tư duy kinh tế, bước đầu hình thành nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, thực hiện thắng lợi 3 chương trình kinh tế lớn (9/1986 - 1991)

Chương VI -  Đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn huyện (1991 – 2000)

Chương VII – Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện mục tiêu huyện Ninh Hòa trở thành thị xã (2000 - 2010)

KẾT LUẬN

 

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY NINH HÒA
Họ tên*
Email*
Bình luận*
chung tay CCHCBầu cửDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá cán bộ, công chức, viên chứcĐánh giá tổ chức, công dân, doanh nghiệpEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo
đường dây nónghồ sơ mức độ 3Cổng dịch vụ công quốc gia

10/20/2021 11:47:55 AM

 
Thiết kế website     
 
 
 
 
 
 
 
^ Về đầu trang