Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do ngày pháp luậtISO 9001-2008bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luật
Thống kê truy cập
Xây dựng Đảng - Chính quyền

Tin: Đảng bộ xã Ninh Lộc tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2025.

Tin: Đảng bộ xã Ninh Lộc tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2025.
Ngày 19/5/2022, tại Hội trường UBND xã Ninh Lộc, Đảng bộ xã Ninh Lộc tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2025, dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Đảng uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND xã, Mặt trận các đoàn thể, chi bộ các thôn, Trạm y tế, các trường học, cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã Ninh Lộc

         Tin: Đảng bộ xã Ninh Lộc tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2025.

          Ngày 19/5/2022, tại Hội trường UBND xã Ninh Lộc, Đảng bộ xã Ninh Lộc tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2025, dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Đảng uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND xã, Mặt trận các đoàn thể, chi bộ các thôn, Trạm y tế, các trường học, cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã Ninh Lộc

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, nhìn chung nhận thức và hành động của đa số cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu có nhiều chuyển biến tích cực. Ý thức trách nhiệm, phong cách, lề lối làm việc, tinh thần thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức được nâng lên, những vấn đề bức xúc, nguyện vọng chính đáng của người dân được giải quyết tốt hơn.

- Trận địa tư tưởng của Đảng được giữ vững, chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị luôn được Đảng ủy quan tâm lãnh đạo thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo Chỉ thị 05 theo từng chuyên đề hàng năm được chú trọng và có nhiều đổi mới, đã phát huy tác dụng tốt, tạo sức lan tỏa sâu rộng  và được Nhân dân đồng tình hưởng ứng, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, hoàn thành được nhiệm vụ chính trị hằng năm.

- Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được Đảng ủy xác định là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng, gắn với phong trào thi đua yêu nước, cải cách hành chính, xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của địa phương, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Cùng với kết quả đạt được vẫn còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục đó là:

- Kết quả đạt được chưa đều, chưa vững chắc. Chính quyền và một số chi bộ, sự quyết tâm trong chỉ đạo chưa cao; nhiều việc triển khai còn chậm. Một số cán bộ, đảng viên nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa và yêu cầu của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vai trò tiên phong gương mẫu của một số cán bộ, đảng viên chưa được phát huy, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức chưa thường xuyên, còn vi phạm đạo đức, lối sống, tư cách tác phong của người cán bộ, đảng viên phải đưa ra tập thể kiểm điểm hoặc vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân có lúc, có việc chưa tốt.

Công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác ở một vài chi bộ chưa  hiệu quả, chưa tạo ra sức thuyết phục.

Tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của một vài chi bộ chưa cao, còn hình thức. Một vài cán bộ, đảng viên thiếu tự giác nhận khuyết điểm và trách nhiệm của mình đối với công việc được giao.

Công tác kiểm tra, giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong chi bộ, trong các tổ chức chưa được thường xuyên; phạm vi, đối tượng còn hạn hẹp, hiệu quả cảnh báo, phòng ngừa vi phạm còn hạn chế.

Hội nghị xác định phương hướng cần tập trung 07 nhiệm vụ chủ yếu để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới như: Tiếp tục duy trì thực hiện các nội dung của Chỉ thị 05 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Chỉ đạo các chi bộ, UBND xã, các ban ngành, đoàn thể, mặt trận tiếp tục phát động và duy trì các phong trào thi đua yêu nước, gắn với các nội dung của Chỉ thị 05 chuyên đề toàn khóa; Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, học sinh, cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tiếp tục nhân rộng điển hình, biểu dương những tổ chức, cá nhân tiêu biểu có thành tích nổi bật trong học tập và làm theo Bác; Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Tại hội nghị đã nghe Kể chuyện về Bác Hồ của trường THCS Lê Thánh Tông; Tham luận của chi bộ Mỹ Lợi và tham luận của Đoàn thanh niên.

 

 

Đồng thời hội nghị khen thưởng 01 tập thể, 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào thi đua“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2025./.

Họ tên*
Email*
Bình luận*
chung tay CCHCBầu cửDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá cán bộ, công chức, viên chứcĐánh giá tổ chức, công dân, doanh nghiệpEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo
đường dây nónghồ sơ mức độ 3Cổng dịch vụ công quốc gia

7/6/2022 1:58:33 AM

^ Về đầu trang